Disconnection Wanted

Perioada: Ianuarie – Mai 2022

Coordonator: Profesor Cristea Violeta

Scopul proiectului:

“Disconnection “Wanted”” urmărește să examineze una din temele fundamentale ale Educației Civice: cetățenie digitală. Elevii vor analiza cu precădere Sindromul Dependenței de Internet, identificând cauzee, efectele și soluțiile acestuia. Cuvintele cheie sunt spiritul critic și responsabilitatea deoarece este absolut esențial ca ei să fie pe deplin conștienți că în spatele uriașului potențial al Internetului există profunde implicații sociale, culturale și etice. Proiectul va evidenția modul în care pot fi perfecționate aspectele pozitive ale tehnologiei (din perspectiva educației, participării, creativiății și sociabilității) și minimizate aspectele negative (de ex. comportamentul ilegal, violența, cyberbullying-ul și fake news).

OBIECTIVE

 • identificarea cauzelor și consecințelor dependenței digitale
 • încurajarea și promovarea unui comportament online conștient și informat
 • interacțiunea în mediu digital într-un mod caracterizat de respect pentru sine și pentru alții
 • activarea atitudinilor conștiente de participare la viața socială și civică prin intermediul instrumentelor digitale

ACTIVITĂȚI

 • crearea unui padlet pentru elevi
 • gestionarea grupurilor mixte pe forum
 • celebrarea Zilei Safe Internet Day
 • discutarea cauzelor și soluțiilor ”Sindromului de Dependență de Internet” – cauze, soluții
 • Hate speech, fake news, cyberbullying
 • crearea avatarului clasei
 • brainstorming on eSafety: word cloud
 • evaluarea finală a proiectului

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • crearea unui blog care să conțină cuvintele/termenii creați de elevi
 • diseminarea proiectului pe Twinspace