GeNiUS

Perioada: noiembrie 2023 – iunie 2024

Participanții

Profesori coordonatori: Prof. Georgeta Matei, Prof. Enache Mihaela, Prof. Enache Silvia, Prof. Ioniță Flori

Obiectivul proiectului:

Prin intermediul acestui proiect dorim ca elevii să învețe la disciplina științe într-un mod atractiv, prin colaborare, joc și descoperire. Ei vor dobândi cunoștințe în această disciplină dar și abilități practice, de comunicare, de cooperare, înțelegerea diversității culturale. În esență acest proiect îi va ajuta să înțeleagă mai bine importanța studierii științelor și, implicit, rolul acestora în viața de zi cu zi.

   Urmărim să încurajăm lucrul în echipă iar activitățile vor conduce la o mai bună înțelegere a vieții, a mediului, a problemelor științei și tehnologiei care au constituit preocupări ale strămoșilor încă din vechime. Fiecare elev care dorește să se implice în activități va efectua o documentare a faptelor, idelilor, locurilor, descoperind astfel informații utile pentru viață. Vom propune activități în care se vor utiliza o gamă variată de metode și mijloace de învățare atractive, inclusiv folosirea adecvată a tehnologiilor digitale și abordarea interdisciplinară. Echipele de elevi care vor lucra împreună vor susțien orice inițiativă menită să dezvolte și să promoveze educația pentru dezvoltare durabilă. Vom susține promovarea culturii naționale prin intermediul lucrărilor practice ale elevilor.

Competențe vizate:

Proiectul GeNiUS urmărește să dezvolte

– competențe de comunicare într-o limbă străină

– competențe științifice – acestea vor conduce la înțelegerea progresului, a aplicațiilor și tehnologiilor specifice în societate

– competențe de utilizare și gestionare a datelor și informațiilor științifice

– gândire critică, capacitate de analiză și sinteză – acestea se vor dezvolta pornind de la faptul că prin activitățile propuse elevilor li se va stârni curiozitatea și preocuparea pentru știință, pentru descoperirile ei. Prin reflecție și analiză elevii vor manifesta preocupare pentru siguranța mediului, pentru identificarea locurilor și oamenilor care au contribuit la progresul națiunilor

– competențe civice – prin atitudinea de preocupare pentru impactul direct al științelor și tehnologiilor asupra bunăstării propriei familii, a comunității locale și internaționale

– competențe digitale – folosirea consștientă, informată, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale precum și utilizarea lor în scopul învățării, la școală și în scopul participării la viața socială

– competențe culturale- conștientizarea diversității culturale, capacitate de exprimare culturale, care vor conduce la o cunoaștere sporită a altor culturi, a unor modalități noi de exprimare, a respectului pentru patrimoniul cultural și științifice și a unei mai bune cunoașteri a limbii materne a participanților.

DESCRIEREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI

Se vor desfășura activități orientate în 2 direcții:

 1. Promovarea simbolurilor naționale în legătură directă cu științele și tehnologia (oameni, locuri, fapte etc.)
 2. Organizarea unui număr de 3 activități în care se foloses metode atractive pentru studiul științelor și tehnologiei

Activitățile la nivelul parteneriatului proiectului vor include întâlniri la începutul și finalul proiectului (și ori de câte ori va fi nevoie) între profesorii coordonatori pe platforma ESEP precum și întâlniri între elevii implicați în proiect conform unui program care urmează a fi stabilit de comun acord

Fiecare partener va forma echipe alcătuite din profesori care predau științe și discipline tehnice și cel puțin 20 de elevi. Vor stabili simbolurile naționale legându-le în mod direct de aceste discipline (personalitășți, locuri, descoperiri, produse) pe care le vor face cunoscute colegilor din țara lor în cadrul unei activități de tip simpozion. Vor alege pe cele care vor fi promovate într-un calendar al anului 2025 și într-un Quiz internațional.

Echipele vor decide asupra metodelor de lucru folosite pentru a atrage elevii spre studiul științelor și tehnologiei. Pe durata proiectului, la finalul fiecărei luni, fiecare partener va prezenta aspecte al activităților din proiect sub formă de fotografii sau clipuri video. Echipele vor realiza scurte prezentări (PPT sau Word) ale activitărilor derulate în respectiva lună.

Elevii de la fiecare școală implicată în proiect vor colabora și vor crea împreună un produs, un joc în limba maternă și în limba engleză, care vor include întrebări despre simbolurile promovate de fiecare țară.

Elevii vor lucra în echipe sub îndrumarea profesorilor coordonatori. Își vor prezenta rezultatele muncii pe Twinspace și cu ajutorul diferitelor aplicații și vor putea comunica cu elevii din țările partenere.

Sarcina fiecărui elev va consta în:

 • cercetare-documentare asupra personalităților, locurilor, descoperirilor, produselor (simbolurilor) din țara lor, strâns legate de domeniul științelor și tehnologiei,
 • realizarea unui ppt pe tema aleasă
 • prezentarea ppt în cadrul unui simpozion/a unei mese rotunde/dezbateri organizată în școală
 • votarea lucrării preferate din cadrul simpozionului/mesei rotunde/dezbaterii
 • colaborarea cu colegii în vederea creării unui calendar pe anul 2025 în care să promoveze primele 12 simboluri naționale (cele care au obținut cele mai mari punctaje)
 • încărcarea ppt pe Twinspace
 • colaborarea cu colegii din alte țări pentru pregătirea unui Quiz internațional, propunând întrebări legate de simbolurile naționale promvoate în calendar
 • participarea la 3 activități cu temele selectate din domeniul șttinței și tehnologieie
 • implicarea în organizarea și desfășurarea activităților
 • prezentarea într-o manieră atractivă, pe Twinspace, în format Word, a unor aspecte din timpul proiectului care le-a plăcut (metode folosite)
 • conversații cu colegii din țările partenere despre activitățile derulate

Sarcinile profesorilor

 • propunerea unui număr de 3 activități pe teme selectate din domeniul științelor și tehnologiei (curriculare sau extracurriculare) în cadrul cărora vor aborda metode atractive de lucru cu elevii și prezentarea acestora pe Twinspace în format ppt
 • realizarea unui set de ppt-uri despre simbolurile naționale create de elevi despre personalităț, locuri, fapte, descoperiri, produse legate de domeniul științelor și tehnologiei
 • coordonaarea realizării calendarului pe 2025 cu cele 12 simboluri
 • colectarea imaginilor, fotografiilor, clipurilor video cu secvențe din activitățile organizate (cel puțin 5-6 pe lună)
 • realizarea a 3ppt-uri cu activitățile din domeniul științelor în care au fost implicați elevii, cu accent pe metodele și mijloacele flosite, rezultate, feedback-ul elevilor
 • coordonarea realizării unui Quiz (in Kahoot) în colaborare cu echipele partenere, incluzând întrebări despre simbolurile promovate în calendarele realizate de fiecare țară.

GeNiUS

Description

GeNiUS is a project about past and present. About nature and the laboratory. About creativity and curiosity.  Through this project, we aim for our students to learn science in an attractive way, through cooperation, discovery, play. They will acquire scientific knowledge and practical skills, communication, cooperation, intercultural competence, for a better understanding of the sciences and implicitly of life.

    We will encourage teamwork, activities through which students will reach a better understanding of human life and activities, of the environment, of the concerns for science and technology that their ancestors had. Every student who wants to get involved in activities, to research facts, ideas, people and places with importance for the science and culture of their own country, but also of other peoples, and to understand the usefulness of this information, will be supported, helped and encouraged. We will propose activities that integrate a wide range of attractive, interactive learning methods and means, including digital technologies and the interdisciplinary approach. The work teams will support any initiative aimed at developing and promoting European values and education for sustainable development. We will support the promotion of national culture through the practical work done by students.The project aims for each student to say at the end: “It’s not impossible. I can do it too!”

Work in progress