Picture of Peace

Perioada: Noiembrie 2023 – Ianuarie 2024

Participanți

Coordonatori: Prof. Ecaterina Pîrvu

Descrierea proiectului

Proiectul “Picture of peace” ( Un tablou al păcii) își propune să ilustreze in mod artistic viziunea conceptului de ‘pace’, înțeles și văzut prin ochii copiilor, adolescenților, elevilor noștri. Fiind un subiect de maxima actualitate și, in general, de interes comun, Scopul proiectului:

– conturarea unei imagini de ansamblu care, in definitiv, se rezuma la o singura idee: cu toții, mici sau mari, ne dorim ca in lume să fie pace.

Modul în care copiii își vor reprezenta ideile și sentimentele in această direcție, prin artă, desen, pictura, fotografie, mulaje artistice etc., reprezintă un indiciu al zilei de mâine, al unui viitor curat și prietenos pe care am fi bucuroși să îl trăim.

Grupul țintă de elevi: cei cu vârste cuprinse între 6-18 ani.

Cum conceptul însuși este unul generos, și segmentul de vârsta este in mod intenționat extins, datorită nevoii de a impacta in mod pozitiv pe toți cei care participa.

Scurtă Introducere

Proiectul “Picture of Peace” pune la dispoziția elevilor o platformă care îi va ajuta să înțeleagă conceptul de pace și să îl exprime prin intermediul artei. Elevii vor realiza lucrări de artă care vor ilustra pacea folosind diferite tehnici de pictură, dezvoltând gradul de conștientizare culturală și observând impactul societal al păcii.

Obiective

– Încurajarea elevilor să înțeleagă conceptul de pace și să îl exprime prin intermediul artei vizuale.

– Sporirea gradului de conștientizare și înțelegere interculturală.

– Proiectul va contribui la dezvoltarea emoțională și artistică a elevilor.

– Se va pune accentul pe importanța păcii societale și se va spori gradul de conștientizare al elevilor cu privire la acest aspect.

Programul proiectului

Noiembrie: Definirea Păcii și Prezentarea Tehnicilor de Pictură

– Săptămâna 1-2:

  – Definirea diferitelor aspecte ale păcii și examinarea reprezentărilor simbolice.

  – Aprofundarea conceptului de pace prin intermediul diferitelor resurse, de exemplu video clipuri și activități interactive.

Săptămâna 3-4

  – Introducerea diferitelor tehnici picturale care va permite elevilor să experimenteze cu diferit emateriale pentru a exprima ideea de pace.

  – Se va aloca o perioadă de timp pentru a permite elevilor să creeze o pictură care să ilustreze pacea.

Decembrie: Ritualuri Culturale și Proiecte Școlare pe tema Păcii

  – Se vor studia ritualuri ale păcii în diferite culturi și se vor integra în proiect.

  – Se va oferi îndrumare elevilor în elaborarea propriilor proiecte menite să promoveze pacea în comunitățile lor .

Ianuarie: Pregătirea expoziției și evaluarea

  – Organizarea unui eveniment sau a unei expoziții în școală pentru a expune picturile create de către elevi.

  – Desfășurarea unei sesiuni de evaluare cu elevii după expoziție pentru a aduna feedback cu privire la realizări și la proiecte viitoare.

Grup țintă

  – Proiectul este destinat elevilor de la nivel primar, gimnazial și liceal.

Rezultate așteptate

– Înțelegerea conceptului de pace de către elevi din diferite perspective.

– Dezvoltarea abilităților de exprimare artistică.

– O mai bună înțelegere a diversității culturale și a toleranței.

– Observarea impactului societal al păcii și înțelegerea acestuia.

– Consolidarea inteligenței emoționale și capacităților empatice ale elevilor