WARRIORS OF COVID 19 PANDEMIC

Perioadă: Aprilie – Iunie 2020

Profesor coordonator: Cristea Violeta, Profesor lb. engleză

Participanți: Parteneriatul este unul complex în care participă numeroase țări: Turcia, Italia, Spania, Iordania, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Armenia, Franța, România, Portugalia, Azerbaidjan și Grecia

Despre proiect

Scop: Echipa proiectului dorește să scoată în evidență importanța unui comportament responsabil în învățarea la distanță și în utilizarea instrumentelor digitale, atrăgând atenția asupra modalităților de protecție împotriva virusului în domeniul educației, sănătății precum și în cel economic.

Obiective:

Profesorii și elevii vor colabora pentru a:

 • dobândi o mai bună înțelegere a mediului digital în îmbunătățirea procesului de învățare;
 • explicarea și enumerarea măsurilor de precauție și sublinierea importanței pe care o are igiena personală în prevenirea răspândirii infectării;
 • colaborarea în scopul reducerii impactului negativ asupra economiei la nivel regional și național;
 • stabilirea de relații interpersonale strânse
 • utilizarea instrumentelor digitale pentru crearea unui conținut educațional;
 • însușirea de cunoștințe despre netiquette și siguranța online

Rezultate:

 • menținerea legăturii cu educația și continuarea procesului de învățare;
 • dezvoltarea simțului de răspundere, a capacității de a lucra în echipă, de a gândi creativ și critic;
 • perfecționarea competențelor digitale și folosirea instrumentelor digitale în procesul de educație;
 • sporirea înțelegerii asupra netiquette și a siguranței online

Activitățile proiectului:

 • Lansarea proiectului: – redactarea informațiilor de contact;
  • repartizarea sarcinilor
  • integrarea proiectului în curriculum
  • luarea măsurilor de precautie
 • Aprilie
  • prezentarea partenerilor, școlilor, localităților
  • căutarea de materiale de învățare la distanță
 • Mai
  • grupul însărcinat cu aspectele economice
  • grupul însărcinat cu aspectele educaționae
  • grupul însărcinat cu aspectele de sănătate
 • Iunie
  • elevii vor crea materiale video și teste cu întrebări și răspunsuri